فضاهای مدرسه

وقتی بچه ها وارد مدرسه می شوند به دنبال زیبایی و تنوع محیطی می گردند.

انسان باالفطره به دنبال زیبایی است . چرا که زیبایی ایجاد آرامش و شادابی در مخاطب می کند و آرامش روان زمینه فراگیری دانش آموز را مساعدتر می سازد .

مدرسه ای که رنگ آمیزی زیبا و تمیزی دارد و دارای فضایی شاد و مکانی پرنشاط و مفرح است در فرآیند یادگیری دانش آموز تأثیر شگرفی دارد و ناخودآگاه بر میزان فراگیری آنها تأثیر مثبت می گذارد .