سایت کامپیوتری

… مکانی است برای چاره اندیشیدن و سیری در دنیای پر سرعت نوجوانان در عصر ارتباطات ؛ اطلاعات و فناوری و حوزه IT اهداف بچه ها شنیدنی است

من همواره برای رسیدن به هدفم تلاش می کنم و یقین دارم که در این حوزه موفق خواهم بود .

چیزهای مورد علاقه من در زندگی با پول بدست نمی آید ، بلکه باید از زمان بهتر بهره بگیرم .

تمرکز ، دقت ، سادگی و توانایی رمز موفقیت من است .