مسابقات بسكتبال و فوتبال يادواره روز دانش آموز در روز سه شنبه 19 آذر در فضايي شاد و مفرح و در حضور دبيران و اوليا و دانش آموزان هر سه پايه برگزار گرديد.
نتايج مسابقات بسكتبال:
تيم بسكتبال 9/3 قهرمان اين دوره از مسابقات گرديد. 9/2 صاحب عنوان نايب قهرماني شد و 7/3 به مقام سوم مسابقات دست يافت

نتايج مسابقات فوتبال:
تيم فوتبال 9/2 قهرمان اين دوره از مسابقات گرديد. 8/1 صاحب عنوان نايب قهرماني شد و 9/1 به مقام سوم مسابقات دست يافت

ميهمانان دعوت شده به مسابقات فينال

آقاي مجتبي جباري بازيكن سابق تيم استقلال و تيم ملي
آقاي دكتر مجدآبادي عضو تيم ملي تنيس
آقاي بدخشان سرپرست تيم ملي نوجوانان فوتبال ايران