آقای محمد ملکی

موسس ومدیریت مجتمع

آقای عبدالرحمان مومنی

مدیریت

۳۶ سال سابقه تدریس

نگارش دو کتاب کار

۳ سال معاونت آموزشی

۵ سال مدیریت مدرسه همت

آقای علیرضا خندان

مشاور پایه نهم

مترجمی زبان انگلیسی
مدیریت آموزشی

فعالیت در مدارس

دبیرستان مفید
دبیرستان استعداد درخشان
دبیرستان سلام اسلام

دبیرستان سلام صادقیه
دبیرستان دانش

دبیرستان سبحان

معاونت آموزشی آموزشگاه نخبگان

آقای جواد درکی

مشاور پایه هشتم

افتخار ۱۹ سال همکاری با دبیرستان همت

سابقه معاونت انضباطی مدرسه

و دبیر درس مطالعات اجتماعی هشتم و نهم

آقای علی نوروزیان

مشاور پایه هفتم

۲۸ سال سابقه کار

۱۹ سال در مدرسه همت

تخصص در امور آموزشی , پرورشی و مشاوره

آقای سید علیرضا موسوی نژاد

انفورماتیک

دانشجو ی ترم آخر مهندسی کامپیوتر

معلم دروس پژوهشی و رسانه و فضای مجازی

دانشجوی ترم اول مشاوره تربیتی

سابقه همکاری با دبیرستان سلام تجریش ،فرهنگ و سعادت

نوید صالحین ، دبیرستان حربن ریاحی ، راه سعادت ،استاد پورداوود و….

آقای شاهین رضایی

معاونت انضباطی

حدود ۳۰ سال سابقه تدریس و معاونت اجرائی

مدرس مطالعات اجتماعی

فعالیت در مدارس انصار

انصارالقائم

معاونت در دبیرستان دانا

آقای غلامحسن قلی زاده

امور مالی


مشغول به فعالیت در زمینه امور مالی از سال ۱۳۶۳

بازنشسته  از سال ۱۳۸۸

سابقه فعالیت به عنوان مدیریت مالی و مشاور مالیاتی در چندین شرکت معتبر

آقای جواد ازگلی

معاون اجرائی

اشتغال به کار از سال ۱۳۷۰

سابقه معاونت اجرائی 

معاونت انضباطی 

و دفتر داری

آقای مهدی قاسمی

روابط عمومی

آقای قاسم علی کیا

خدمات

آقای سید اسد حسینی

خدمات