جشنواره عکاسی با موضوع “طبیعت پاییزی” برگزار گردید.

از تمام دانش آموزان عزیزی که در این فعالیت مشارکت داشتند، سپاسگزاری می‌کنیم.

کارگروه هنر دبیرستان همت، در ارزیابی نهایی خود، آثار ده نفر از دانش آموزان را به عنوان آثار برگزیده، انتخاب نمود که بدینوسیله از آنها تقدیر به عمل می‌آید.