مجموعه همت مفتخر است که هم اکنون بیش از 30 سال  همراه دانش آموزان عزیز و اولیای گرامی بوده است. برای ارتباط با مجموعه همت می توانید از طریق صفحه تماس با ما بر روی وب سایت اطلاعات مارا را پیدا کنید و برای ارتباط با دفتر مجموعه می توانید از طریق کانال های ارتباطی زیر تماس برقرار کنید.