برگزاری اولین جلسه مشاوره گروهی پایه هفتم

پس از اطلاع رسانی به والدین گرامی و دانش آموزان عزیز، اولین جلسه ی مشاوره حضوری ویژه دانش آموزان پایه هفتم با رعایت پروتکل ها و تعداد نفرات محدود در روز پنج شنبه ۸ مهر طبق جدول زمان‌بندی، برگزار شد .